Zmotywowani pracownicy to już połowa wykonanej pracy!

Przyjęcie

Alternatywnie do zatrudniania pracowników, Top Work Group oferuje Państwu możliwość outsourcingu pracy lub jej części. Podejmując pracę ustalimy wspólnie z Państwem, które prace mogą zostać przejęte od Państwa przez Stipt. Oprócz tego, że w wyniku outsourcingu nie martwisz się już o personel, Twoje koszty są również łatwiejsze do opanowania. Prace mogą być zlecane na zewnątrz (outsourcing) na podstawie ceny za sztukę lub wynagrodzenia za pracę.

Przejrzystość

Przejrzystość umożliwia nam oferowanie optymalnych usług w zakresie rozwiązywania niedoborów siły roboczej, w szczególności poprzez zapewnienie odpowiedniego pod względem jakościowym personelu na właściwym miejscu.

Kluczowe znaczenie ma dla nas zapewnienie wysokiej jakości pracy. Przy składaniu wniosku o prace poza naszą podstawową działalnością traktujemy Państwa informacje ostrożnie.

Przede wszystkim uważnie przyglądamy się temu, jak możemy to osiągnąć w ramach naszych możliwości bez uszczerbku dla jakości. We współpracy z naszymi klientami poszukujemy najlepszego rozwiązania dla konkretnych sytuacji.

Poniżej możesz zobaczyć jak działamy.

Nowe zgłoszenia otrzymujemy za pomocą naszego formularza rejestracyjnego. Z sieci korzysta również doświadczona grupa pracowników. Podczas rekrutacji pracownicy są informowani o metodach i warunkach pracy obowiązujących u klienta i w Top Work Group. W razie potrzeby odbywa się to również w języku ojczystym.

Podczas wyboru i umieszczania dużą uwagę zwraca się na życzenia kierowników w danym miejscu. Aby ograniczyć czas podróży do danego miejsca, zwraca się uwagę na to, czy ludzie mieszkają w określonym promieniu.

 

Zmotywowani pracownicy to już połowa wykonanej pracy! Co tydzień we współpracy z klientem dokonuje się przeglądu funkcjonowania i wydajności personelu oraz omawia się to z personelem. W przypadku problemów należy zwrócić szczególną uwagę na pracowników, których one dotyczą. Co tydzień organizujemy spotkania z wybranymi pracownikami w celu omówienia potrzeb oraz utrzymania motywacji i zaufania. W każdej lokalizacji wyznaczamy kierowników do udzielenia wsparcia.

Po dokonaniu wyboru i poinformowaniu właściwych osób rozpoczyna się praca. Praca jest oceniana okresowo we współpracy z klientami. Na tej podstawie udziela się porad dotyczących rozwoju, wynagrodzenia lub odpływu pracownika. Ponadto, nasi miejscowi kierownicy są zawsze dostępni, aby ocenić wydajność na miejscu.

Możliwości są okresowo analizowane z pracownikami. Postępy zostają omówione i ocenione. W tym zakresie wspólnie szukamy rozwiązań. Nasi kierownicy w miarę możliwości kierują i szkolą pracowników w ich języku ojczystym. Jesteśmy gotowi zaoferować naszym pracownikom kursy, które pomogą im w pracy.

Gwarantujemy dobre relacje oparte na zaufaniu z naszymi pracownikami. Podwyżki wynagrodzeń odbywają się okresowo. Wzrost ten zależy od osiągniętych wyników. Oferujemy również perspektywy na przyszłość, żeby móc się rozwijąć, aby stać się kierownikiem. Osoby doświadczone są nagradzane wyższą stawką godzinową. Ponadto pomagamy naszym pracownikom w kontaktach z pośrednikami w przypadku zaistnienia okoliczności osobistych, takich jak korespondencja i umowy z władzami miejskimi.

Lees ook: gedragscode

Sieć międzynarodowa

Naszymi pracownikami są osoby pochodzące z różnych krajów, takich jak: Holandia, Polska, Mołdawia, Turcja, Grecja, Łotwa, Litwa, Rumunia i Węgry.