Gemotiveerd personeel is het halve werk!

Aannemen

Als alternatief voor het inlenen van personeel biedt Top Work Groep u nu ook de mogelijkheid uw werkzaamheden of onderdelen daarvan uit te besteden. Bij aanneming van werk wordt samen met u bepaald welke werkzaamheden door Top Work Groep van u overgenomen kunnen worden. Buiten dat u door uitbesteding geen zorgen meer heeft over personele invulling zijn ook uw kosten beter beheersbaar. Uitbesteding van werkzaamheden kan geschieden op basis van prijs per stuk of werk.

Transparantie

De transparantie maakt het voor ons mogelijk om een optimale dienstverlening te bieden bij het oplossen van tekorten aan arbeidscapaciteit door met name het leveren van kwalitatief juiste personeel op de juiste plaats.

Het leveren van kwalitatief werk staat voor ons centraal. Bij de vraag naar werkzaamheden buiten onze kernwerkzaamheden wordt zorgvuldig omgegaan met dit gegeven.

Allereerst wordt goed bekeken hoe dit te kunnen realiseren binnen onze capaciteiten zonder afbreuk te doen op kwaliteit. In samenwerking met onze opdrachtgevers wordt gezocht naar de beste oplossing voor specifieke situaties.

Hieronder ziet u hoe wij te werk gaan.

Als alternatief voor het inlenen van personeel biedt Top Work Groep u nu ook de mogelijkheid uw werkzaamheden of onderdelen daarvan uit te besteden. Bij aanneming van werk wordt samen met u bepaald welke werkzaamheden door Top Work Groep van u overgenomen kunnen worden. Buiten dat u door uitbesteding geen zorgen meer heeft over personele invulling zijn ook uw kosten beter beheersbaar. Uitbesteding van werkzaamheden kan geschieden op basis van prijs per stuk of werk.

Nieuwe meldingen komen binnen via ons aanmeldformulier. Tevens wordt ook gebruik gemaakt van het netwerk via ons ervaren personeelsgroep. De medewerkers worden bij de werving geïnformeerd over de werkwijze en voorwaarden die bij de opdrachtgever en Top Work Groep gelden. Zo nodig wordt dit ook gedaan in de eigen taal.

Bij de selectie en plaatsing wordt veel aandacht besteed aan de wensen van de locatiemanagers. Om de reistijd te beperken per locatie wordt aandacht besteed aan het feit dat de mensen binnen een bepaalde straal van elkaar wonen.

Gemotiveerd personeel is het halve werk! Het functioneren en presteren van personeel wordt in samenwerking met de opdrachtgever wekelijks bekeken en besproken met personeel. Bij knelpunten wordt extra aandacht besteed aan de betreffende medewerkers. Wekelijks houden wij bijeenkomsten met geselecteerde medewerkers om het benodigde te bespreken en de motivatie en vertrouwen op peil te houden. Per locatie stellen wij bedrijfsleiders aan ter ondersteuning.

Na selectie en inlichten van de juiste mensen wordt aangevangen met het werk. In samenwerking met de opdrachtgevers wordt het werk periodiek beoordeeld. aan de hand hiervan wordt advies uitgebracht ten aanzien van ontwikkeling, beloning of uitstroom van de medewerker. Tevens staan onze bedrijfsleiders op locatie altijd beschikbaar om op locatie de prestaties te beoordelen.

Periodiek wordt met de medewerkers de mogelijkheden bekeken. De voortgang wordt besproken en beoordeeld. Hierin zoeken wij samen naar oplossingen. Medewerkers worden zoveel mogelijk in hun eigen taal begeleid en opgeleid door onze bedrijfsleiders. We zijn bereid onze medewerkers cursussen aan te bieden ten behoeve van de werkzaamheden.

Wij waarborgen een goed vertrouwensband met onze werknemers. Periodiek vindt salarisverhoging plaats. Deze verhoging hangt mede af van de prestaties die geleverd zijn. Wij bieden ook toekomstperspectieven om door te kunnen groeien tot bedrijfsleiders. Ervaren mensen worden beloond met een hoger uurtarief. Hiernaast staan wij ons personeel te hulp met onze tussenpersonen bij persoonlijke omstandigheden zoals correspondenties en afspraken met gemeentelijke instanties.

Lees ook: gedragscode

Internationaal netwerk

Onze werknemers bestaan uit mensen die hun oorsprong vinden in diverse landen zoals: Nederland, Polen, Moldavië, Turkije, Griekenland, Letland, Litouwen, Roemenië & Hongarije. Met name in Polen en Moldavië hebben wij een goed netwerk waar wij gebruik van maken bij de werving van ervaren en kwalitatief personeel.